Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Montaż paneli fotowoltaicznych
Spis treści

Czym jest i jak poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa?

Zgodnie z ustawą Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. W uproszczeniu efektywnością energetyczną będzie uzyskiwanie lepszych rezultatów i świadczenie większej liczby usług bez zwiększania nakładów energetycznych. Spektrum działań poprawiających gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa jest dość szerokie. Często wystarczą standardowe działania optymalizujące, takie jak korzystanie z naturalnej wentylacji, modernizacja istniejącego oświetlenia, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną, stosowanie pomp ciepła, bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, izolacja ścian i dachów, podwójne/potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie oraz chłodzenie itd. Jednym z popularniejszych rozwiązań ostatnich lat jest instalowanie paneli fotowoltaicznych, które energię słoneczną przeistaczają w czystą energię elektryczną. Jest to najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej polegająca na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą ww. paneli. Następnie wygenerowany prąd trafia do inwertera (falownika), gdzie następuje jego przekształcenie w prąd zmienny, który może zasilać np. cały dom. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł pozwala na zaoszczędzenie wydatków. Wyprodukowanie jej w nadwyżce, która nie zostanie spożytkowana, daje również możliwości jej sprzedaży i zarobku.

Panele fotowoltaiczne w mieście

Jakie są korzyści prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej?

Rozwój rynku paneli fotowoltaicznych jest bardzo dynamiczny, a ilość mocy zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych w Polsce i na świecie stale wzrasta. Ma na to wpływ przede wszystkim Unia Europejska. W związku z wymaganiami określonymi przez UE udział odnawialnych źródeł energii w Polsce ma wynosić 15% do 2020 roku. W połowie 2017 roku łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wynosiła 300 MW, a w 2019 700MW. Z kolei szacunki Instytutu Energetyki Odnawialnej na koniec roku 2020 oscylowały na poziomie 1.2 GW. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie tylko korzyści finansowe takich działań mają znaczenie. Naturalną konsekwencją prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej jest ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko w tym, ale i innych obszarach.

Bibliografia:

  1. https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1327-vii-edycja-raportu-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2019-ieo-zaprasza-do-wspolpracy
  2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf