Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Maszyny nie gęsi…czyli o języku PackML

Inżynier robotyk programujący stanowisko zrobotyzowane
Spis treści

Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza na współczesnych zakładach produkcyjnych konieczność sprawnego gromadzenia znacznej ilości danych oraz elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Przykładem takich zmian jest wzrost zapotrzebowania na określone produkty, bądź na wytwarzanie ich w określony sposób. Aby było to możliwe konieczne jest otwarcie się przedsiębiorców na szeroko pojęte unowocześnianie procesów produkcyjnych.
Okres ostatnich dwóch lat pokazał niezbicie jak istotną rolę odgrywa zapewnienie stabilnego łańcucha dostaw na każdym jego odcinku. Pandemia COVID-19, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany… Wszystkie te trudne do przewidzenia okoliczności wpłynęły i wciąż wpływają na globalną gospodarkę. Większość światowych rynków opiera się o produkty kierowane do masowego odbiorcy, które w sposób szybki i ciągły muszą być wytwarzane, pakowane, magazynowane i dostarczane do miejsca przeznaczenia.

Czym jest PackML?

Jednym z szerokiego wachlarza rozwiązań dedykowanych dla zakładów produkcyjnych jest zapewnienie funkcjonowania maszyn w standardzie technicznym – tzw. PACKML (Packaging Machine Language – język maszyn pakujących). PackML to branżowy standard techniczny do sterowania maszynami pakującymi. Autorem tego rozwiązania jest Organizacja Automatyki i Sterowania Maszyn (OMAC) tj. globalna organizacja, która wspiera automatyzację maszyn i potrzeb operacyjnych produkcji. Pierwotnie standard ten został opracowany z myślą o maszynach pakujących, jednak z czasem jego zastosowanie rozszerzyło się. Pracę nad standardem ruszyły w roku 2000, aby w 2008 wydać go, jako część składową normy ISA-S88 – ISA-TR88.00.02. Na standard PackML składają się trzy główne elementy; tryby pracy, model stanów oraz Packtagi.

Zadanie PackML

Podstawowym zadaniem PACKML jest umożliwienie płynnego komunikowania się i współpracy pomiędzy pracującymi na linii produkcyjnej: kartoniarkami, dozownikami, paletyzerami, etykieciarkami, dozownikami, zakręcarkami. Każda z tych maszyn wykorzystuje komponenty różnych dostawców, komputery przemysłowe, ekrany HMI. Każda jest też inaczej zaprogramowana i posiada inne wizualizacje. Zróżnicowanie to sprawia, że służby obsługujące maszyny muszą podchodzić do nich indywidualnie i każdorazowo uczyć się od podstaw obsługi danej maszyny. Utrudniony jest także pobór i przetwarzanie danych na temat produkcji. Również po stronie producenta maszyny (posiadającej gotowy system sterowania) pojawia się problem użytkownika końcowego, który może oczekiwać pracy na innym, lepiej znanym mu systemie. Wszystko wpływa na wydłużenie czasu wdrożenia, generuje większe koszty oraz utrudnia późniejszą diagnostykę maszyny przez służby serwisowe. Odpowiedzią na te problemy jest właśnie PACKML, który zapewnia współpracę funkcjonalną oraz spójność środowiskową różnych maszyn pracujących na hali produkcyjnej. Znacząco ułatwia integrację poziomą – maszyn względem siebie, w ramach linii produkcyjnej, jak również integrację pionową – linii produkcyjnej z nadrzędnym systemem (MES, SCADA, Historian) w celu obliczenia kluczowych wskaźników produkcyjnych (KPI) np. OEE. Overall Equipment Effectiveness pokazuje, jak dużo dobrej jakości wyrobów potrafi wyprodukować maszyna po odjęciu zmarnowanego czasu (ze względu na przestoje i wolniejsze niż zakładano tempo pracy) i wadliwych wyrobów.

Zalety wdrożenia standardu PACKML to przede wszystkim:

  • skrócenie czasu przestojów oraz czasu wdrożenia,
  • sprawna integracja maszyn różnych dostawców w jedną linię produkcyjną,
  • zminimalizowanie czasu potrzebnego na szkolenia służb utrzymania ruchu,
  • łatwe podłączenie maszyny zgodnej ze standardem PackML do linii/systemu Scada /MES czy sterownika linii
  • wymiana informacji pomiędzy maszynami i całymi liniami oraz bazą informacji
  • chmurowych
  • standaryzacja danych wejściowych i wyjściowych.

Pula możliwości i ułatwień, które można zyskać wprowadzając standard PACKML w zakładzie produkcyjnym sprawia, że stanowi on idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którzy nie tylko planują budowę nowego zakładu, ale także chcą unowocześnić i usprawnić pracę już posiadanych maszyn.

W naszych artykułach edukujemy, aby decyzja o automatyzacji produkcji była świadoma i przemyślana. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi naszymi artykułami.