Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Jakich błędów unikniesz z integratorem robotów?

Decyzja wdrożeniowa inwestora, która może okazać się problematyczna, jest chęć koordynacji różnych dostawców maszyn. Należy przy tym uważać na rozmycie odpowiedzialności za poszczególne etapy, czy obszary realizacji danej linii.

inżynier w garniturze sprawdzający ramię robota przemysłowego na hali produkcyjnej.jpg
Spis treści

Integrator robotów przemysłowych to firma zajmująca się wdrożeniem odpowiedniego rozwiązania zrobotyzowanego w produkcji i przemyśle. Przez wdrożenie rozumiemy analizę aktualnego stanu produkcji, dobór systemu zrobotyzowanego, realizację projektu oraz opiekę powdrożeniową. Decydując się na integratora, firma produkcyjna, czy przemysłowa może uniknąć wielu błędów, jakich często nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku decyzji o niepodejmowaniu współpracy z integratorem robotów, a samodzielnym koordynowaniu budowy całej linii lub stanowiska, składającej się z wielu współpracujących urządzeń, klient musi dobrze oszacować ryzyko takiego podejścia. W PROSTER spotkaliśmy się z przypadkami, w których klienci próbując samodzielnie integrować rozwiązania kilku firm niestety popełnili błędy, które niosły ze sobą często bardzo kosztowne zmiany w czasie trwania uruchomienia linii. Nawet okazywało się, że uzyskanie pełnej funkcjonalności nie było możliwe, bo firmy dostarczające poszczególne elementy linii miały rozbieżne informacje o produkcie wejściowym, oczekiwanych wydajnościach dla poszczególnych produktów, czy o koniecznych do wymiany sygnałach bezpieczeństwa.

Jakich błędów pozwoli uniknąć integrator robotów?

Wyzwaniem, przed którymi stoją integratorzy robotów jest połączenie różnych systemów w ramach jednej linii produkcyjnej. Współpraca różnych robotów, sterowników i urządzeń wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu IIoT i komunikacji między urządzeniami. Dlatego też integratorzy muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki i robotyki.

Decyzją wdrożeniową inwestora, która może okazać się problematyczna, jest chęć koordynacji różnych dostawców maszyn. Należy przy tym uważać na rozmycie odpowiedzialności za poszczególne etapy, czy obszary realizacji danej linii. Integrator, dzięki doświadczeniu z różnymi maszynami i urządzeniami ma wiedzę pozwalającą ocenić możliwości połączeń maszyn, zaprojektowania go w szczegółach, a na końcu uruchomienia całości, tak aby powstała w pełni funkcjonalna i bezpieczna linia produkcyjna.

Kolejnym błędem może być niedogranie kwestii związanych z rozwiązaniami bezpieczeństwa maszyn oraz nadania deklaracji zgodności na całość rozwiązania. Integrator jako dostawca kompleksowego rozwiązania jest odpowiedzialny również za te kwestie i bierze je pod uwagę projektując cały system.

Jednym z najważniejszych aspektów każdej inwestycji jest wyliczenie jej rentowności. Przy pełnej i otwartej współpracy z klientem, integrator może wyliczyć wskaźnik rentowności inwestycji w robotyzację (tzw. ROI), natomiast w praktyce najczęściej klienci nie są w stanie udostępnić pełnych danych kosztowych ich produkcji, ponieważ stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku integrator może udostępnić klientowi pełne dane potrzebne do wyliczenia rentowności i czasu zwrotu inwestycji.

Jaką gamę usług może zaoferować integrator?

Przy wyposażaniu fabryki spotykamy się często jako firma integracyjna z klientami, którym możemy zaoferować pełny zakres naszej usługi, zwanej ADR, czyli analiza, doradztwo, realizacja.

Współpracę z takimi klientami rozpoczyna się od analizy oczekiwań. Zbierane są informacje co jest dokładnie produktem wejściowym do procesu robotyzacji/automatyzacji oraz jaki ma być efekt wyjściowy z takiego procesu. Na tym etapie ważna jest otwarta współpraca pomiędzy integratorem, a inwestorem, gdyż umożliwia to zebranie dużej ilości danych podlegających późniejszej analizie.

Kolejny krokiem jest doradztwo, gdzie po uprzednio przeprowadzonej analizie można już odpowiedzieć czy realizacja procesu robotyzacji jest realna w danym przypadku. Przedstawia się konkretną koncepcję rozwiązania, jej ofertę cenową oraz przy współpracy z klientem obliczana jest rentowność inwestycji. Po przejściu przez etap doradztwa i akceptacji przez klienta proponowanego rozwiązania, przystępuje się do realizacji. W większości projektów zaczyna się od wykonania prac konstruktorskich i przygotowania szczegółowego modelu 3D systemu. Następnie poszczególne elementy są produkowane i montowane, aby przetestować zakładane parametry procesów zrobotyzowanych, w tym zakładaną wydajność. Po transporcie i instalacji rozwiązania w lokalizacji wskazanej przez inwestora, następuje uruchomienie na produkcji, testy i konfiguracja opracowanego rozwiązania. Na tym jednak nie kończy się współpraca, gdyż powinna ona być kontynuowana w ramach usług serwisowych i dostawy części zamiennych.

Podsumowując, współpraca z odpowiednim integratorem robotów przemysłowych może stanowić kluczowy krok w rozwoju fabryki w kierunku Przemysłu 4.0 lub szerzej spojrzeć na rozwój istniejących systemów zautomatyzowanych. Integratorzy nie tylko analizują indywidualne potrzeby firm, ale także dostarczają rozwiązania, które integrują różnorodne systemy i technologie. Umożliwia to firmom skoncentrowanie się na bardziej zaawansowanych aspektach pracy, co przekłada się na zwiększoną wydajność, elastyczność i konkurencyjność.