Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Jak przygotować się do wdrożenia automatyzacji produkcji?

Head of the Project Holds Laptop and Discusses Product Details
Spis treści

Wdrażanie automatyzacji w zakładach produkcyjnych często porzucane jest już na początku takiego pomysłu, ze względu na niechęć pracowników do zmian i adaptacji do nowych technologii, brak umiejętności wykorzystania ich zalet, a przede wszystkim – jak podaje portal Przemysł 4.0 – brak umiejętności zarządzenia wdrażaniem technologii. 

Nie ma w tym nic zaskakującego, bowiem nieodpowiednie wdrożenie to nie tylko strata pieniędzy, ale także zmarnowana szansa na poprawę warunków pracy, jakości produktu oraz skalowania produkcji. 

W zarządzaniu wdrożeniem niezbędne są trzy kluczowe punkty:  

  • Wiedza o własnej produkcji 
  • Wiedza o istniejących na rynku rozwiązaniach automatyzacji 
  • Przygotowanie firmy do wdrożenia 

Analiza obecnej sytuacji produkcji

Cofnijmy się o krok i przeanalizujmy najpierw obecne procesy produkcji. Czy mamy wyzwania z przestojami spowodowanymi awariami, niewykonaniem planu produkcyjnego, jakością produktu końcowego lub półproduktu, a może z rotacjami pracowników? Pełna znajomość dobrze funkcjonujących procesów, ale przede wszystkim tych, wymagających poprawy jest konieczna. Pozwala zidentyfikować obszary do usprawnienia, czy wyeliminować zbędne kroki jeszcze przed automatyzacją. Bądźmy wobec siebie krytyczni. Jeśli w kluczowych procesach występują braki na wydajności lub jakości produktu, to zautomatyzowanie dalszych etapów może niewiele zmienić.  

Ważne jest, więc dokładne zrozumienie obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się zakład. Równocześnie konieczne jest poznanie rozwiązań automatyzacji, które funkcjonują na rynku. Równocześnie, ponieważ wiele problemów może być rozwiązanych właśnie automatyzacją. Dla przykładu problem z wykonywaniem planu produkcyjnego może rozwiązać wdrożenie niezawodnego urządzenia, jednocześnie zwiększającego wydajność. Za tym idą inne korzyści, jak rozwój firmy, skalowanie produkcji, poprawa jakości, ale o tym dowiemy się z etapu edukacji. 

Edukacja na temat automatyzacji 

manual-icon

Zdobycie wiedzy o istniejących na rynku rozwiązaniach jest kolejnych ważnym etapem. Wiele firm produkcyjnych chwali się swoim zakładem na własnych lub branżowych stronach internetowych, gdzie możemy poczytać o tym, jakie technologie sprawdzają się w ich przypadku. Poza tym firmy integrujące automatyzację także posiadają bazy wiedzy o swoich wdrożeniach, gdzie prezentują, w jaki sposób wpłynęły one na produkcje klientów. Innym miejscem, gdzie możemy zdobyć informacje są konferencje czy targi branżowe, gdzie bardzo często wystawiają się integratorzy. Na takich wydarzeniach możemy zapytać o interesujące nas kwestie, nawet bardzo konkretnie (równocześnie badamy własną produkcję, więc możemy przyjść z realnym wyzwaniem, z jakim się mierzymy), sprawdzając przy tym wiedzę integratora.  

Kolejnym sposobem jest spotkanie z innymi firmami produkcyjnymi, może niekoniecznie z konkurencją (z wiadomych przyczyn), ale ze znajomymi zakładami, z podobnie funkcjonujących branż. Mogą one posiadać bezcenną wiedzę z wdrożenia automatyzacji, a co więcej – z realnych jej efektów. 

Co daje edukacja o rozwiązaniach automatyzacji?

  • Poznajemy procesy, jakie mogą być zautomatyzowane
  • Poznajemy istniejące na rynku rozwiązania i ich szanse oraz zagrożenia
  • Poznajemy realne cele oraz wskaźniki efektywności, jakie możemy postawić przed wdrożeniem
  • Zyskujemy większą pewność wdrożenia zoptymalizowanego rozwiązania
  • Większa wiedza równa się mniejsze ryzyko nierentownej inwestycji

Dopiero z pozycji znajomości istniejących rozwiązań, jesteśmy w stanie przejść do dalszego etapu, jakim jest wybór integratora – zachęcamy do przeczytania osobnego artykułu na ten temat. Po wyborze firmy, a w zasadzie jeszcze w trakcie tego etapu, powinniśmy przygotować zakład do automatyzacji. 

Jak przygotować się do automatyzacji i zarządzać wdrożeniem?

Przygotowanie do automatyzacji produkcji jest kluczowe dla efektywnego i udanego wdrożenia, umożliwiając identyfikację najbardziej obiecujących obszarów do automatyzacji oraz minimalizację ryzyka technicznego. Staranne analizy procesów produkcyjnych pozwalają dostosować technologię do specyfiki przedsiębiorstwa, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i zminimalizowania potencjalnych problemów operacyjnych. Wprowadzając pracowników w zmiany kultury pracy i dostarczając odpowiednie szkolenia, przedsiębiorstwo tworzy solidne fundamenty do skutecznego funkcjonowania w nowym, zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym. A więc jak przygotować się do wdrożenia?

microservice-icon

Komunikacja z zespołem 

Musimy spotykać się z zespołem, aby transparentnie komunikować kierunek rozwoju, niezależnie od tego czy jesteśmy prezesem firmy, dyrektorem zakładu czy może kierownikiem produkcji. Na spotkaniach powinniśmy omawiać korzyści, jakie daje automatyzacja – jak wzrost wydajności, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy, a także możliwości zatrudnienia i rozwijania umiejętności. Dla przełożonych powinniśmy przygotować analizę kosztów i oszczędności – krótko mówiąc zwrot z inwestycji, koszty utrzymania urządzeń, czy wzrost wydajności produkcji. Utrzymanie ruchu będzie interesowała dostępność części zamiennych urządzeń, szybkość reakcji serwisu gwarancyjnego, czy szkolenia z obsługi i konserwacji rozwiązania. Każdej ze stron trzeba wysłuchać, ponieważ bardziej lub mniej będą miały styczność z rozwiązaniem, a inna perspektywa zawsze poszerza nasz punkt widzenia tematu.

Współpraca z integratorem 

Integrator w początkowej fazie projektu musi otrzymać pełną specyfikację produktów wejściowych i założeń produktów wyjściowych z procesu automatyzacji, jak rozmiary produktów, ich typy oraz zakładana wydajność. Poza tym, cenne są także informacje o możliwych niezgodnościach produktu w porównaniu do produktu idealnego, przekazanie niezbędnych materiałów do wykonania testów rozwiązań oraz otwartość na współpracę w dostosowaniu produktu do wymagań automatyzacji, np. zmiana konstrukcyjna kartonów, w które pakowany jest produkt. 

Przygotowanie infrastruktury i produkcji 

Automatyzacja lubi powtarzalność – im dłuższe serie powtarzalnych produktów wprowadzanych na proces poddany automatyzacji, tym lepiej. Nie są wymagane częste przezbrojenia, przez co ingerencja operatorów w proces jest minimalizowana. Następnie przygotowanie odpowiedniej powierzchni hali oraz utwardzenie podłoża (jeśli to konieczne) oraz zapewnienie zasilania w media. Potrzebna jest także analiza warunków środowiskowych – wilgotności czy pyłu, które wpływają na pracę maszyn (to już bardziej w kwestii integratora).  

Etap testów, montażu i uruchomienia 

Testy powinny być przeprowadzone u integratora, przy udziale pracowników firmy produkcyjnej, jeszcze przed transportem rozwiązania na zakład. W testach należy sprawdzić, czy rozwiązanie pracuje z określoną na początku projektu wydajnością oraz spełnia zakładaną jakość produktu wyjściowego.

Etapy montażu i uruchomienia na zakładzie powinny być zaplanowane na najmniej obfity w zamówienia okres roku. Dzięki temu ograniczymy straty związane z przestojami, co jest nieuniknione na tych etapach, chyba że występuje okres, kiedy produkcja w ogóle nie pracuje.

Planowanie szkoleń

Integrator powinien zapewnić szkolenia z obsługi rozwiązania oraz instrukcje obsługi. Należy zaplanować plan szkoleń, które będą konieczne dla operatorów czy pracowników utrzymania ruchu oraz czas na zapoznanie się z instrukcją użytkowania i konserwacji. Bardzo ważne jest przekazanie wiedzy o nowych stanowiskach zrobotyzowanych czy liniach produkcyjnych, ponieważ chcąc przyspieszyć czas reakcji na ewentualne usterki, musimy posiadać zespół dobrze znający te rozwiązania. Warto także na szkoleniach zawrzeć przedstawienie systemów bezpieczeństwa, aby pracownicy czuli się bezpiecznie w otoczeniu nowych technologii.  

Analiza danych i optymalizacja systemu

Na koniec wspomnimy o możliwości analizy danych. Integracja rozwiązania z systemami zarządzania produkcją, pozwala na pozyskiwanie na bieżąco danych, które odpowiednio przetwarzane i analizowane, dodatkowo zwiększą efektywność produkcji oraz poprawią jej zarządzanie. Wdrożenie nie kończy się na uruchomieniu nowego systemu, a stałe monitorowanie procesów (także tych wokół zautomatyzowanego procesu) i optymalizacja jest naturalną kontynuacją. 

Podsumowanie 

Właściwe zadbanie o przygotowanie do wdrożenia automatyzacji daje przede wszystkim większą pewność, że rozwiązania będą spełniały nasze oczekiwania. Przynosi to spokój nie tylko dla nas, ale także dla przełożonych, którzy otrzymują konkretne informacje i widzą nasze przygotowanie do tematu oraz zaangażowanie w rozwój firmy. Jesteśmy także na bieżąco z aktualnymi technologiami, które dzięki wdrożeniu dadzą nam większą konkurencyjność na rynku.

W naszych artykułach edukujemy, aby decyzja o automatyzacji produkcji była świadoma i przemyślana. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi naszymi artykułami oraz usługami.