Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Relokacje maszyn przemysłowych i relokacja linii produkcyjnych

Linia zrobotyzowana spawająca
Spis treści

Kompleksowe relokacje maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych – jak dobrze zaplanować cały proces w firmie?

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż stopień skomplikowania procesu relokacji maszyn, czy całych linii produkcyjnych zwiększa się wprost proporcjonalnie do wielkości obiektów przemieszczanych. Planowanie tego rodzaju działań musi uwzględniać wiele czynników, z których większość wpływa na siebie nawzajem.

Zakres prac przy usłudze relokacji

W przeważającej mierze zakłady produkcyjne to duże podmioty pracujące w sposób nieprzerwany. Relokacja maszyn i linii produkcyjnych często okazuje się niezbędna w rozbudowanych przedsiębiorstwach. Co istotne, koszt takiego zadania jest niższy, niż zakup nowych maszyn i urządzeń. Do standardowych procesów należy także transfer maszyn w obrębie jednego zakładu. Rozwiązanie to nie wymusza konieczności zatrzymywania pracy poszczególnych stanowisk, a rozpisanie najważniejszych czynności oraz wpasowanie ich w ramy czasowe, stanowi element kluczowy, rzutujący na sprawne przeprowadzenie całego procesu relokacji.

W przypadku przenoszenia linii produkcyjnej niektóre elementy procesu ulegają rozbudowaniu. Wynika to z faktu, iż linia produkcyjna składa się z wielu elementów. Niezbędne jest zatem:

  • określenie gabarytów przenoszonego obiektu,
  • uzgodnienie logistyki transportowej (wyprowadzenie, załadunek, przejazd, rozładunek, wprowadzenie maszyny do zakładu),
  • ustalenie sposobu zabezpieczenia na czas transportu maszyn (lądowego, lotniczego, morskiego),
  • określenie osób (podmiotów) odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu relokacji,
  • określenie i przygotowanie drogi transportowej w lokalizacji docelowej,
  • wytyczenie i przygotowanie miejsca posadowienia obiektu w lokalizacji docelowej,
  • ewentualna weryfikacja dokumentacji technicznej,
  • wykonanie (jeśli zachodzi taka potrzeba) dokumentacji przed i w trakcie montażu / demontażu oraz dokumentacji powykonawczej,
  • oszacowanie czasu trwania każdego etapu relokacji,
  • oszacowanie kosztów całego procesu.

W tym kontekście ważną rolę odegra sprzęt przy pomocy którego dokona się relokacji – zestawy wózków, lewary mechaniczne i hydrauliczne, podnośniki itp. Ich dobór oraz obsługę powinien zapewnić wykwalifikowany personel, posiadający wszelkie wymagane prawem szkolenia.

Ważne przy relokacji maszyn i całych linii technologicznych

Analizując powyższe można zauważyć, że proces relokacji przemysłowej jest złożony, a jego sukces zależy od dużej ilości zmiennych. Już gabaryty przenoszonego obiektu determinują: w jaki sposób będzie on przenoszony, jaką drogą, przy użyciu jakich urządzeń oraz jakim środkiem transportu. Sporym wyzwaniem będzie transport wielkogabarytowych elementów. Na szczęście w dzisiejszych czasach technologia produkcji naczep specjalistycznych jest bardzo zaawansowana. Naczepy takie składają się z pojedynczych wózków, które mogą mieć dwie, trzy, cztery lub pięć osi. Można je swobodnie łączyć wzdłuż i w poprzek, tworząc solidną konstrukcję umożliwiającą przewiezienie nawet tak dużych obiektów jak: domy, przęsła mostów, samoloty, czołgi czy lokomotywy. W ślad za powyższym, konieczne jest rozplanowanie całej trasy przejazdu, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz wniesienie opłat, których wielkość uzależniona jest od długości trasy i wielkości załadunku. Po przybyciu na miejsce docelowe rozpoczyna się proces rozładunku, posadowienia (pozycjonowanie, kotwienie, poziomowanie), montażu maszyn i elementów linii oraz uruchomienia.

Trudności i zagrożeń na każdym etapie relokacji może być wiele, dlatego nie ma tu miejsca na oszczędności. Zatrudnienie profesjonalnej firmy, która posiada ofertę na tego rodzaju usługi da rękojmię nie tylko terminowości realizacji zlecenia, ale ponad wszystko bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia.

Artykuł można przeczytać również tutaj: https://glowny-mechanik.pl/2021/08/09/relokacje-maszyn-przemyslowych-i-linii-produkcyjnych-jak-dobrze-zaplanowac-caly-proces-w-firmie/