Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Inwestycja w robotyzację produkcji - korzyści finansowe, trendy, wyzwania

Robotyzacja procesów produkcyjnych to szybki zwrot z inwestycji, wyższe bezpieczeństwo pracowników, wzrost wydajności produkcji, lepsza powtarzalność i jakość produktu.

Stanowisko zrobotyzowane do montażu samochodu
Spis treści

Zgodnie z opublikowanym w 2020 roku raporcie Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), populacja sprzedanych na świecie robotów stale rośnie. Jednym z krajów przodujących w zakupie mechanicznych pomocników jest Polska. Wbrew pozorom, trwająca obecnie pandemia Covid-19 nie zatrzymała przedsiębiorców, którzy w takich inwestycjach dostrzegli realną szansę na poprawę swojej sytuacji. Nie mniej jednak kraje europejskie wciąż są daleko w tyle jeśli chodzi o statystyki dotyczące robotów przemysłowych funkcjonujących obecnie na rynku – wg IFR jest ich zaledwie 580 tys. Dla porównania w krajach azjatyckich oscyluje na poziomie 1 mln 688 tys. jednostek. To przekłada się na udział w wysokości 62.5%, a to oznacza że na każdego robota zainstalowanego na terenie Starego Kontynentu, przypadają trzy w Azji. Jak zatem zwiększyć populację mechanicznych pomocników w Europie? Jak przekonać nieprzekonanych?

Co jest najważniejsze w inwestycji w robotyzację produkcji?

Najistotniejszym dla większości przedsiębiorców będzie aspekt finansowy przedsięwzięcia. Zważywszy bowiem na to, iż doposażenie zakładu produkcyjnego w jedno lub nawet kilka stanowisk zrobotyzowanych wiąże się z określonym poziomem wydatków, podstawą jest oszacowanie tzw. czasu zwrotu z inwestycji (ROI – ang. Return on investment) tj. sumy nakładów inwestycyjnych oraz utrzymania stanowiska zrobotyzowanego w porównaniu do oszczędności jakie ono przyniesie. Przeanalizować trzeba zatem i zestawić bardzo wiele elementów kosztowych tj. wynikających z zatrudniania określonej ilości pracowników (wynagrodzenia, koszty urlopów i zwolnień chorobowy, wyposażenie w odzież ochronną, koszty niezbędnych szkoleń, wyposażenie stanowiska pracy itd.) oraz koszty stworzenia i funkcjonowania zrobotyzowanego stanowiska (zakup kompletnego stanowiska, jego montaż, zaprogramowanie i uruchomienie, koszty obowiązkowych przeglądów i serwisowania, koszt niezbędnych przezbrojeń itd. ).

Czym się kierować przy wyborze automatyzacji produkcji z pomocą robota?

Wyboru robota należy dokonywać ściśle z uwzględnieniem procesu, jaki będzie zachodził z jego udziałem. Inaczej pracować będzie klasyczny robot przemysłowy, a inaczej tzw. cobot, czyli robot współpracujący z człowiekiem. W tym ostatnim przypadku należy się liczyć z obniżoną wydajnością. Zaletą cobotów jest jednak mniejsza ilość przestrzeni, której potrzebują do działania. W większych i bardziej zaawansowanych procesach produkcyjnych zastosowanie znajdą roboty klasyczne, mogące wykonywać bardziej zaawansowane czynności (cięcie precyzyjne, spawanie), przy zachowaniu identycznej jakości.

Generalnie podstawową zaletą uruchamiania stanowisk zrobotyzowanych w zakładach produkcyjnych jest podniesienie wydajności produkcji przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów wynikających z pracy człowieka. Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki sondażu przeprowadzonego przez OBOP wg którego pracownicy fizyczni i robotnicy zatrudnieni przy taśmie produkcyjnej, to zawody oceniane jako najbardziej monotonne. Praca monotonna szybciej powoduje zmęczenie pracownika, a to z kolei obniża jego czujność i zdolność dostosowania do zmieniających się warunków pracy. Zmniejszenie sprawności oraz wydajności pracy może również zagrażać jej bezpieczeństwu. Odpowiedzią na powyższe może być zastąpienie lub uzupełnienie pracy człowieka, poprzez zastosowanie automatyzacji i robotyzacji produkcji. Dzięki tego rodzaju odciążeniu możliwe jest uwolnienie pełnego potencjału pracowników w kierunku zadań mających obiektywnie większą wartość. To także stworzenie pracownikowi możliwości do zmiany lub podniesienia swoich kwalifikacji, co wprost przełoży się na zwiększenie jego motywacji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Robotyzacja linii produkcyjnych niesie ze sobą także zmiany na rynku pracy. Do istotnych wniosków w tym względzie doszła Komisja Europejska, która zleciła badanie rynku pracy w kontekście robotyzacji w ostatnich dwóch dekadach. Odnotowano pozytywną korelację dwóch zmiennych – zdaniem badaczy każdy nowy robot pojawiający się na tysiąc pracowników zapewnia wzrost zatrudnienia o 1,3 osoby.

Podsumowując należy powiedzieć, że wprowadzenie do zakładów produkcyjnych stanowisk zrobotyzowanych jest inwestycją, która oferuje korzyści ekonomiczne, znacznie poprawia wydajność oraz przyczynia się do obniżania kosztów produkcji. Bez automatyzacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa ciężko mówić obecnie o konkurencyjności, ponieważ minimalizują one lub wręcz eliminują jedno z najważniejszych zagrożeń systemu produkcji, jaki stanowi czynnik ludzki.

W naszych artykułach edukujemy, aby wybór robotyzacji był świadomy i przemyślany. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi artykułami oraz ofertą naszych usług.

Źródła:
https://itreseller.com.pl/miedzynarodowa-federacja-robotyki-ifr-opublikowala-najnowszy-raport-podsumowujacy-sprzedaz-robotow-w-ubieglym-roku-jak-wynika-z-danych-ifr-populacja-maszyn-w-przemysle-rosnie-i-niedlugo-dobije-do/#
https://zielonalinia.gov.pl/-/gdy-monotonia-dopada-pracownika-33808