Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Warum lohnt es sich, in die Robotisierung der Produktionsprozesse zu investieren?

Stanowisko zrobotyzowane do montażu części samochodowych
Spis treści

Entsprechend dem 2020 veröffentlichten Bericht der Internationalen Föderation der Robotik (IFR) erweitert sich die Population der in der Welt verkauften Roboter ständig. Einer der Länder, die beim Kauf der mechanischen Helfer in den Ranglisten führt, ist Polen. Trotz was zu sehen scheinen mag, die dauernde Corona-Pandemie hat die Unternehmen davon nicht abgehalten, in den Investitionen eine echte Chance auf die Verbesserung der eigenen Lage zu sehen. Leider bleiben europäische Länder im Hintergrund wenn es um Statistiken über Industrieroboter auf dem Markt geht – nach der IFR gibt es nur 580 Tausend von solchen Maschinen hier. Zum Vergleich liegt diese Zahl bei 1.686 Tausend Einheiten. Das bedeutet einen Anteil von 62,5%, was bedeutet, dass für jeden Roboter, der in Europa installiert wird, sind drei in Asien zu finden. Wie sind also die Zahlen der mechanischen Helfer in Europa zu verbessern? Wie sind die nicht überzeugten zu überzeugen?

Stanowisko paletyzacji zrobotyzowanej

Co jest najważniejsze w inwestycji w robotyzację produkcji?

Najistotniejszym dla większości przedsiębiorców będzie aspekt finansowy przedsięwzięcia. Zważywszy bowiem na to, iż doposażenie zakładu produkcyjnego w jedno lub nawet kilka stanowisk zrobotyzowanych wiąże się z określonym poziomem wydatków, podstawą jest oszacowanie tzw. czasu zwrotu z inwestycji (ROI – ang. Return on investment) tj. sumy nakładów inwestycyjnych oraz utrzymania stanowiska zrobotyzowanego w porównaniu do oszczędności jakie ono przyniesie. Przeanalizować trzeba zatem i zestawić bardzo wiele elementów kosztowych tj. wynikających z zatrudniania określonej ilości pracowników (wynagrodzenia, koszty urlopów i zwolnień chorobowy, wyposażenie w odzież ochronną, koszty niezbędnych szkoleń, wyposażenie stanowiska pracy itd.) oraz koszty stworzenia i funkcjonowania zrobotyzowanego stanowiska (zakup kompletnego stanowiska, jego montaż, zaprogramowanie i uruchomienie, koszty obowiązkowych przeglądów i serwisowania, koszt niezbędnych przezbrojeń itd. ).