Electrical installations and Scada for sewage treatment plants Eko-MTK

Project

Expansion and reconstruction of the sewage treatment plant in Zamienie. The project concerned the realisation of the electrical and control and instrumentation system for the new technology and infrastructure of the treatment plant.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

What challenges did we face?

The purpose of the project was to expand – to increase the capacity and efficiency of the existing treatment plant and to reconstruct the existing infrastructure of the treatment plant, including the electrical and control and instrumentation systems. The end result was the commissioning of two lines of wastewater treatment in accordance with the investor’s requirements and needs.

Zakres projektu - system SCADA

Zastosowano system pomiarów i automatyki z zastosowaniem systemu komputerowego, spełniającego funkcje sterowania oraz centralnej rejestracji i przetwarzania danych. Celem zastosowania SCADY było sterowanie procesem technologicznym, za pomocą stacji operatorskiej oraz paneli sterowania lokalnego. System spełnia trzy zasadnicze funkcje:

 • sterowanie urządzeniami technologicznymi (pompami, zasuwami, mieszadłami, czy przepustnicami – łącznie 41 urządzeń)
 • wizualizacja stanu urządzeń oczyszczalni
 • centralna rejestracja i przetwarzanie danych

panel operatorski hmi

Działanie systemu

Do automatycznego sterowania pracą oczyszczalni wykorzystano sterownik połączony z dyspozytornią, dzięki któremu odbierane są informacje o stanie obiektu oraz sterowanie urządzeniami oczyszczalni. Część obiektów technologicznych ma własne sterowniki, które są połączone sieciowo ze sterownikiem nadrzędnym, z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. Lokalne szafy sterownicze są wyposażone w panele sterowania miejscowego. Natomiast w sterowni operator ma dostęp do sterowania i wyświetlania na ekranie monitora schematów synoptycznych procesu, zbiorczych bilansów wybranych wielkości analogowych, wykresów zmiennych procesowych, czy powiadomieniach o awariach.

How did we solve the problem?

The main design challenges encountered during the project are listed below in bullet points:

 1. Very little detail in the project documentation received from the customer,
 2. Replacement at the stage of implementation of wastewater treatment technology equipment. Additional scopes of work resulting from the changes,
 3. Dynamically changing work schedule. Delays in the construction phase,
 4. Major problems with material availability due to the worldwide Covid-19 situation,
 5. Significant increase in material prices during project implementation.

This issue was difficult to deal with due to the very large number of changes in the project and the difficulties associated with Covid-19 - quarantines of employees, sanitation regime, delays in material deliveries. Success could only be achieved by implementing an agile approach to project management, and this approach was possible to implement due to the high competence of employees and their motivation for success

Tomasz Golonka,

Project Office Manager at Proster

What benefits did our solution give the customer?

The benefits of the implemented solutions for the customer are listed below in bullet points:
 • Provide correct and up-to-date project documentation,

 • Customer support on technical issues,

 • Flexibility in the approach to human resource planning,

 • Flexibility towards the customer. Troubleshooting on an ongoing basis,

 • Effective budget management,

 • Double and continuous control of the work performed,

 • Execution of the work within the agreed timeframe,

 • High quality of work performed.

Talk to an advisor

Send an inquiry or call +48 513 221 627. We will talk for a few minutes about the challenges you face.

  This website uses reCAPTCHA protection. Privacy Policy and Terms of Service.

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo