Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

William Edwards Deming
- guru jakości

Spis treści

William Edwards Deming jest nazywanym guru jakości, ponieważ jako jeden z pierwszych, w latach 50 ubiegłego wieku, zaproponował nowoczesne podejście do jakości produktów wykorzystując zarządzanie personelem, planowanie, projektowanie wyrobów i monitorowanie procesów. Dr. Deming uważał, że 94% wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa, które musi zaangażować się w zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Zarząd jednak powinien pamiętać, że decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane razem z pracownikami.

Dr. Deming był zdecydowanym przeciwnikiem kontroli oraz przeciwnikiem amerykańskich metod zarządzania, jak zarządzanie przez cele czy zarządzanie przez wyniki i często je krytykował. Podczas swojej wieloletniej pracy, opracował własne metody zarządzania pozwalające wypracować jakość przez zmianę ogólnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i produkcją.

Wśród wspomnianych metody zarządzania sformułował tezy, w postaci 14 punktów, nazwanych „Czternaście punktów transformacji systemu zarządzania”, którymi kierownictwo powinno się kierować, aby znacząco poprawić efektywność biznesu lub organizacji.

Punkty te mają następującą treść:

 • Stwórz stałość celu w kierunku doskonalenia produktu i usługi, aby stać się konkurencyjnym i utrzymać się w biznesie oraz zapewnić miejsca pracy.
 • Przyjmij nową filozofię. Znajdujemy się w nowej erze gospodarczej. Zachodnie kierownictwo musi się przebudzić do tego wyzwania, musi nauczyć się swoich obowiązków i podjąć się przywództwa na rzecz zmian.
 • Porzuć zależność od inspekcji w celu osiągnięcia jakości. Wyeliminuj potrzebę masowej inspekcji poprzez wbudowanie jakości w produkt w pierwszej kolejności.
 • Skończ z praktyką nagradzania firm na podstawie ceny. Zamiast tego minimalizuj koszt całkowity. Zmierzaj w kierunku jednego dostawcy dla każdej pozycji, na długoterminowej relacji lojalności i zaufania.
 • Ulepszać stale i na zawsze system produkcji i usług, w celu poprawy jakości i wydajności, a tym samym stale obniżać koszty.
 • Inicjować szkolenia w miejscu pracy.
 • Instytut przywództwa. Celem nadzoru powinno być pomaganie ludziom oraz maszynom i gadżetom w wykonywaniu lepszej pracy. Nadzór nad zarządzaniem wymaga remontu, podobnie jak nadzór nad pracownikami produkcyjnymi.
 • Wypędzić strach, aby wszyscy mogli efektywnie pracować dla firmy.
 • Przełamać bariery między działami. Ludzie z działów badań, projektowania, sprzedaży i produkcji muszą pracować jako zespół, aby przewidzieć problemy produkcyjne i użytkowe, jakie mogą wystąpić z produktem lub usługą.
 • Wyeliminuj slogany, napomnienia i cele dla siły roboczej, prosząc o zero usterek i nowe poziomy produktywności. Takie nawoływania tworzą jedynie wrogie relacje, ponieważ większość przyczyn niskiej jakości i produktywności należy do systemu, a zatem leży poza zasięgiem siły roboczej.
 • Wyeliminuj standardy pracy (kwoty) na hali fabrycznej. Zastąp je przywództwem.
  Wyeliminować zarządzanie przez cele. Wyeliminuj zarządzanie przez liczby, cele liczbowe. Zastąpić przywództwem.
 • Usuń bariery, które pozbawiają pracownika godzinowego prawa do dumy z wykonanej pracy. Odpowiedzialność przełożonych musi zostać zmieniona z czystej liczby na jakość.
  Usunąć bariery, które pozbawiają ludzi na stanowiskach kierowniczych i inżynierskich prawa do dumy z wykonania. Oznacza to, między innymi, zniesienie oceny rocznej lub oceny zasług oraz zarządzania przez cele.
 • Wprowadzić energiczny program edukacji i samodoskonalenia.
 • Włączyć wszystkich w firmie do pracy nad dokonaniem transformacji. Transformacja jest zadaniem każdego z nas.

Na podstawie:

„Dr. Deming – The American Who Taught the Japanese About Quality” – autorstwa Rafael’a Aguayo.