Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Instalacje teletechniczne - co jest istotne w realizacji?

Działanie obrazu w monitoringu, a nadto systemów przeciwpożarowych musi być niezawodne. Zatem jakich komponentów użyć oraz co jest ważne w ich instalacji?

Spis treści

Instalacje teletechniczne w przemyśle służą do zasilania urządzeń i przesyłania sygnałów odpowiedzialnych za sygnalizację pożaru, ochronę obiektów (alarmy), monitoring (CCTV), dostęp do sieci lokalnej oraz bezprzewodowej (LAN, WLAN), system kontroli dostępu, czy zarządzanie budynkiem (BMS).

Istotne urządzenia i materiały w instalacjach teletechnicznych

Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na samo zasilanie urządzeń. W instalacjach teletechnicznych używa się innego rodzaju przewodów, które oprócz przesyłania energii elektrycznej, pełnią także funkcje przesyłania sygnałów dźwiękowych, wideo oraz danych między różnymi urządzeniami, zapewniającymi infrastrukturę telekomunikacyjną oraz bezpośrednie zabezpieczenie budynków. Do tego celu stosowane są przewody o standardzie PoE (Power over Ethernet), a więc technologii przesyłu energii elektrycznej do urządzeń będących elementami sieci Ethernet.

W obiektach przemysłowych, gdzie znajduje się wiele urządzeń, mogą powstawać zakłócenia elektromagnetyczne, które wpływają na ich działanie. W związku z tym stosuje się różnego rodzaju ochrony, jak ekranowanie kabli. Przewody układa się najczęściej w korytkach i drabinkach, umiejscowionych na ścianach i pod stropem. W branży spożywczej, czy oczyszczalniach ścieków, gdzie występuje często większa wilgotność, stosuje się korytka ze stali nierdzewnej i ocynkowane drabiny. 

Ponadto, istotne dla instalacji teletechnicznej są oczywiście urządzenia końcowe: 

  • Centrale telefoniczne, telefony stacjonarne, systemy VoIP zapewniające komunikację wewnątrz zakładu 
  • Routery, przełączniki sieciowe (switche), czy kontrolery WLAN zapewniające dostęp do zasobów sieciowych 
  • Kamery CCTV, monitory odpowiadające za obserwację wybranych obszarów, 
  • Zarządzanie budynkiem (BMS), czy czujniki ruchu wprowadzające efektywne wykorzystanie, m.in. oświetlenia hali 
  • Detektory dymu, sygnalizatory alarmowe, systemy oddymiania, czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które stosuje się w systemach sygnalizacji pożaru (SSP), 
  • Czytniki kart zbliżeniowych, czujniki kontaktronowe, czy bramki i bariery obrotowe ważne dla systemów kontroli 

Przy projektowaniu takiego systemu należy dobrze określić wymagania, które stawia zakład. 

Jak zrealizować instalacje TT na zakładzie?  

Zakłady najczęściej zlecają projekt i montaż instalacji teletechnicznej firmom, które wykonują także instalacje elektryczne. Jest to duża oszczędność kosztów, związanych z eliminacją konieczności współpracy z wieloma podwykonawcami oraz związanych z tym kosztami logistycznymi i administracyjnymi. Pozbywamy się też problemów z rozmyciem odpowiedzialności za dane etapy, zakresy prac, czy materiały pomiędzy różnych wykonawców. 

Zostańmy jednak przy instalacjach teletechnicznych. Zlecając wykonawcy projekt i montaż należy zadbać, aby dobrze określić swoje potrzeby, które najczęściej zawierają się w systemach wymienionych na początku tego artykułu. Zaprojektowanie takiej instalacji wiąże się z określeniem rodzajów urządzeń, które chcemy używać (posiadających zgodność protokołów komunikacji), ich odpowiednim rozmieszczeniem oraz rozmieszczeniem punktów dostępu i tras kablowych. 

instalacje teletechniczne trasy kablowe

Przed montażem urządzeń końcowych należy odpowiednio przygotować miejsce instalacji, a więc zamontować odpowiednie konstrukcje wsporcze i uchwyty oraz szafy zasilające i sterownicze. Kolejno następują montaż korytek i drabinek kablowych, prowadzenie przewodów, montaż urządzeń końcowych, podłączenie urządzeń (w tym konfiguracja sieci i komunikacji), testowanie, pomiary i weryfikacja ich działania. Kable teleinformatyczne powinny być układane zgodnie z wymogami producenta, inaczej mogą powstać zakłócenia, które wpływają np. na odbiór obrazu lub dźwięku, ponadto ulegają szybszej eksploatacji. Badania producentów przewodów pokazują, że nie powinno się przesadnie zaginać przewodów, a także układać je w odpowiedniej odległości od kabli elektroenergetycznych. Wszystkie czynności montażu teletechniki powinny spełniać odpowiednie normy, np. PKN-CEN/TS 54-14 – projektowanie i instalacja systemu sygnalizacji pożarowej.

Na koniec należy sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji, w której zawarte będą informacje o aktualnym rozmieszczeniu urządzeń, trasach kablowych oraz konfiguracjach sieciowych urządzeń.

Podsumowanie 

Profesjonalne usługi instalacji teletechnicznych to kluczowy element dla zapewnienia efektywnej komunikacji oraz bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie. W naszych artykułach edukujemy, aby wybór profesjonalnych usług był przemyślany – jeśli chciałbyś to docenić to sprawdź inne nasze artykuły oraz usługi.