Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Dofinansowanie do robotyzacji dużych zakładów produkcyjnych - Krajowy Plan Odbudowy

przedsiębiorstwo produkcyjne
Spis treści

Ten artykuł jest dla Ciebie, jeśli:

  • Chcesz dowiedzieć się na jakie działania można uzyskać finansowanie w ramach KPO,
  • Chcesz dowiedzieć się kiedy rusza nabór wniosków do konkursu otwartego,
  • Chcesz dowiedzieć się jak dokonywana będzie ocena zgłoszonych inwestycji.

W drugim kwartale 2023 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są konkursy na dofinansowanie inwestycji w robotyzację i cyfryzację dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 pracowników). Wysokość dotacji w konkursie otwartym przekroczy 1 mld złotych, natomiast wartość zgłaszanych projektów powinna zawierać się w przedziale 8 mln zł netto – 140 mln zł netto. Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej i wynosi w zależności od województwa od 20% do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Z uwagi na szeroki zakres parasola oraz różnorodność projektów w nim zawartych celem wyboru najbardziej adekwatnych projektów planowane jest wykorzystanie alokacji poprzez wsparcie projektów strategicznych najlepiej wpisujących się w cele i założenia reformy oraz poprzez ogłoszenie otwartego konkursu, w ramach którego w trybie konkurencyjnym zostałyby wybrane podmioty wpisujące się w cele i zakres reformy. Tym samym w sposób najbardziej adekwatny zostaną wybrane projekty o największym stopniu przygotowania do ich rzeczowej realizacji oraz wpisujące się w cele KPO.

Czytamy na https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/harmonogram

Na jakie działania można uzyskać finansowanie?

W ramach inwestycji A2.1.1. Wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach można uzyskać wsparcie na zwiększenie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwie poprzez realizację działań polegających między innymi na

  1. wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory),
  2. wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową,
  3. wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  4. wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi,
  5. wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu IoT,
  6. wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych,
  7. wdrażaniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy i inne.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

Kryteria wyboru przedsięwzięć według których dokonywana będzie ocena zgłoszonych inwestycji do objęcia wsparciem z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, zostały podzielone na warunki formalne, kryteria horyzontalne KPO oraz kryteria szczegółowe inwestycji. Warunki formalne polegają głównie na złożeniu odpowiednio uzupełnionego wniosku w terminie, natomiast na pozostałe główne kryteria składa się szereg punktów związanych z przedsięwzięciem (szczegółowy opis kryteriów dostępny w dokumencie pod linkiem).

Kryteria horyzontalne KPO zawierają w sobie m.in. zgodność z ramami czasowymi, zgodność z KPO, właściwie określone wydatki kwalifikowane, sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia, zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, czy zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”.

Kryteria szczegółowe inwestycji A2.1.1 zawierają między innymi gotowość przedsięwzięcia do realizacji, utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy, harmonogram realizacji, zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie, przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, redukcja emisji środowiskowych i ograniczenie konsumpcji energii, zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Za kryteria szczegółowe inwestycji przyznawane są punkty według określonej wagi. Więcej o tym, jak i szczegółowy opis każdego z wymienionych kryteriów można przeczytać na stronie Kryteria wyboru przedsięwzięć w dokumencie Kryteria wyboru przedsięwzięć A2.1.1

Harmonogram konkursu otwartego (aktualny na 25.05):

2 Q 2023 – Ogłoszenie konkursu

2/3 Q 2023 – Nabór wniosków o objęcie wsparciem w trybie konkursowym

3/4 Q 2023 – Ocena wniosków o objęcie wsparciem złożonych w trybie konkursowym i wybór przedsięwzięć do wsparcia

4 Q 2023 – Zawarcie umów z Beneficjentami aplikującymi o wsparcie w trybie konkursowym

W naszych artykułach edukujemy, aby decyzja o robotyzacji i automatyzacji produkcji była świadoma i przemyślana. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi artykułami oraz ofertą naszych usług.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-odbudowy2

Sprawdź poradniki Proster