Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Automatyczna paletyzacja sposobem na problemy zdrowotne pracowników

Worker in a warehouse have an accident while carrying
Spis treści

Ten artykuł jest dla Ciebie, jeżeli:

  • Twoi pracownicy mają problemy zdrowotne przez ciężkie lub szkodliwe czynności na produkcji,
  • masz problem z rotacją pracowników zajmujących się paletyzacją lub depaletyzacją,
  • chcesz zwiększyć wydajność procesu paletyzacji lub depaletyzacji.

W czasach dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz szeroko pojętej globalizacji, przetwarzanie towarów na masową skalę jest normą. Zakłady chcą zwiększać swoją skalę działania, a do tego potrzebna jest zwiększenie liczby pracowników oraz automatyzacja i robotyzacja procesów przedsiębiorstwa. Nierzadko jednak procesy, do których potrzebujemy personelu są obciążające fizycznie, a przykładem takich procesów jest paletyzacja i depaletyzacja towarów.

Paletyzacja i depaletyzacja produktów

paleta z kartonami

Paletyzacja jest procesem przygotowania palety do dystrybucji do klienta, poprzez układanie na niej opakowań z produktem wytwarzanym przez zakład. Depaletyzacja odwrotnie – zakłada rozładowanie palety. O ile lżejsze opakowania nie są dużą przeszkodą, choć nadal przy niewłaściwym ich przenoszeniu mogą powodować uszczerbki na zdrowiu, to ciężkie opakowania stanowią już wyzwanie. Często personel produkcyjny nie jest w stanie przez całą zmianę zajmować się paletyzacją lub depaletyzacją, dlatego wymieniają się z osobami wykonującymi lżejsze czynności. Wysokość palety także nie pomaga – trzeba wspomóc się drabiną lub podestem, co tworzy dodatkowe ryzyka.

Automatyczna paletyzacja

Industrial robotic loading carton

Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze zwolnieniami chorobowymi, kontuzjami personelu lub długotrwałymi uszczerbkami na zdrowiu jest automatyczna paletyzacja. Paletyzatory są urządzeniami używanymi do automatycznego układania produktów na palecie w określonych wzorze lub układzie. Istnieją różne rodzaje tego typu urządzeń, a ich wybór zależy między innymi od rodzaju towarów, ich cech fizycznych, dostępnej przestrzeni hali oraz typu opakowania. Z pewnością jednymi z bardziej elastycznych rozwiązań są roboty przemysłowe, ponieważ mogą być dostosowane do różnych rodzajów produktów i układów na palecie.

Co możemy paletyzować za pomocą robotów?

typy opakowań i produktów

Z uwagi na elastyczność tych urządzeń, ich możliwości są bardzo szerokie. Paletyzacja wiader, kartonów, worków, zgrzewek, sztabek, desek, czy nawet ciężkich metalowych profili to procesy, które nie ograniczają robotów przemysłowych. Najważniejsze jest jednak zaprojektowanie odpowiedniego chwytaka, który będzie spełniał odpowiednie wymagania, zapewniające niezawodność procesu.

Głównymi korzyściami, jakie dają roboty w tym procesie są: (więcej o szczegółach korzyści, kosztów i odpowiedzi na pytanie czy zrobotyzowana paletyzacja lub depaletyzacja jest opłacalna)

  • zwiększenie wydajności procesu,
  • polepszenie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników,
  • ciągłość pracy i minimalizację przestojów, bowiem robot jest w stanie pracować nawet 24/7.

W naszych artykułach edukujemy, aby decyzja o robotyzacji produkcji była świadoma i przemyślana. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi artykułami oraz naszymi produktami.