Rozbudowa oczyszczalni ścieków – instalacje elektryczne i AKPiA

Projekt

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie dla Eko-MTK. Projekt dotyczył realizacji instalacji elektrycznej i AKPiA dla nowej technologii i infrastruktury oczyszczalni.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Jaki był cel projektu?

Celem projektu było rozbudowanie – zwiększenie przepustowości i wydajności istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa istniejącej infrastruktury oczyszczalni m.in. instalacji elektrycznej oraz AKPiA. Efektem końcowym było oddanie do użytkowania dwóch nitek oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora.

Jakie wyzwania stały przed nami?

Poniżej w punktach zostały wymienione najważniejsze wyzwania projektowe napotkane podczas realizacji projektu:

 1. Bardzo mała szczegółowość dokumentacji projektowej otrzymanej od Klienta,
 2. Zamiana na etapie realizacji urządzeń technologii oczyszczania ścieków. Dodatkowe zakresy prac wynikające z wprowadzanych zmian,
 3. Dynamicznie zmieniający się harmonogram prac. Opóźnienia na etapie prac budowlanych,
 4. Duże problemy z dostępnością materiałów, spowodowane ogólnoświatową sytuacją związaną z Covid-19,
 5. Znaczna wzrost cen materiałów w trakcie realizacji projektu.

Jak rozwiązaliśmy problem?

Poniżej w punktach zostały wymienione rozwiązania wyzwań projektowych:

 1. Analiza dokumentacji projektowej, przeprojektowanie dokumentacji AKPiA, poprawki w dokumentacji instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej,.
 2. Aktualizacja projektu w porozumieniu z dostawcami urządzeń celem uzyskania dokładnych informacji,
 3. Stały kontakt z Generalnym Wykonawcą, aktualizacja harmonogramu prac.
  Dokumentowanie oraz zgłaszanie braku frontów w danym obszarze. Przesunięcie pracowników na możliwe fronty,
 4. Poszukiwanie materiałów u większej ilości dostawców krajowych oraz zagranicznych, uzgadnianie z Generalnym Wykonawcą nowych terminów dostaw,
 5. Poszukiwanie zamiennych materiałów. Optymalizacja projektu.
electrical department manager

Temat był trudny do realizacji w związku z bardzo dużą ilością zmian w projekcie oraz utrudnieniami związanymi z Covid-19 - kwarantanny pracowników, reżim sanitarny, opóźnienia w dostawach materiałów. Sukces możliwy był do osiągnięcia tylko przez wdrożenie zwinnego podejścia do zarządzania projektem, a to podejście było możliwe do wdrożenia dzięki wysokim kompetencjom pracowników oraz ich zmotywowaniu na odniesieniu sukcesu

Tomasz Golonka,

Kierownik Biura Projektowego w Proster

Jakie korzyści nasze rozwiązanie dało klientowi?

Poniżej w punktach zostały wymienione korzyści wdrożonych rozwiązań dla klienta:

 • Dostarczenie poprawnej i aktualnej dokumentacji projektowej,

 • Wsparcie Klienta w kwestiach technicznych,

 • Elastyczność w podejściu do planowania zasobów ludzkich,

 • Elastyczność wobec klienta. Rozwiązywanie problemów na bieżąco,

 • Efektywne zarządzanie budżetem,

 • Podwójna oraz ciągła kontrola wykonywanych prac,

 • Wykonanie prac w uzgodnionym terminie,

 • Wysoka jakość wykonywanych robót.

Bezpłatna konsultacja

Spotkajmy się na bezpłatnej konsultacji on-line lub w Twojej siedzibie i porozmawiajmy o wyzwaniach,
które stoją przed Tobą.

Umów konsultację
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Nasza strona korzysta z plików Cookies do celów funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.   Dowiedz się więcej.