Instalacje elektryczne i SCADA w oczyszczalni ścieków dla Eko-MTK

Projekt

Eko-MTK od ponad 25 lat oferuje swoim klientom kompleksową realizację inwestycji budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków jako generalny wykonawca. Celem projektu było zwiększenie przepustowości i wydajności istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa istniejącej infrastruktury oczyszczalni m.in. instalacji elektrycznej oraz AKPiA. Nasza współpraca z Eko-MTK zakładała właśnie ten zakres. Efektem końcowym było oddanie do użytkowania dwóch nitek oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Zakres projektu - instalacje elektrotechniczne

W zakres projektu wchodziły projekt i realizacja instalacji elektrotechnicznych na obiekcie oraz system SCADA do automatycznego sterowania procesami technologicznymi. Zakres:

 • projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
 • realizacja instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym:
 • instalacja siłowa, sterownicza, oświetleniowa, gniazd, połączeń wyrównawczych, odgromowa
 • kable i trasy kablowe
 • rozdzielnice elektryczne oraz szafy sterownicze
 • pomiary elektryczne
 • system SCADA

Zakres projektu - system SCADA

Zastosowano system pomiarów i automatyki z zastosowaniem systemu komputerowego, spełniającego funkcje sterowania oraz centralnej rejestracji i przetwarzania danych. Celem zastosowania SCADY było sterowanie procesem technologicznym, za pomocą stacji operatorskiej oraz paneli sterowania lokalnego. System spełnia trzy zasadnicze funkcje:

 • sterowanie urządzeniami technologicznymi (pompami, zasuwami, mieszadłami, czy przepustnicami – łącznie 41 urządzeń)
 • wizualizacja stanu urządzeń oczyszczalni
 • centralna rejestracja i przetwarzanie danych

panel operatorski hmi

Działanie systemu

Do automatycznego sterowania pracą oczyszczalni wykorzystano sterownik połączony z dyspozytornią, dzięki któremu odbierane są informacje o stanie obiektu oraz sterowanie urządzeniami oczyszczalni. Część obiektów technologicznych ma własne sterowniki, które są połączone sieciowo ze sterownikiem nadrzędnym, z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. Lokalne szafy sterownicze są wyposażone w panele sterowania miejscowego. Natomiast w sterowni operator ma dostęp do sterowania i wyświetlania na ekranie monitora schematów synoptycznych procesu, zbiorczych bilansów wybranych wielkości analogowych, wykresów zmiennych procesowych, czy powiadomieniach o awariach.

Jakie wyzwania projektowe stały przed nami?

Poniżej w punktach zostały wymienione najważniejsze wyzwania projektowe napotkane podczas realizacji projektu:

 1. Bardzo mała szczegółowość dokumentacji projektowej otrzymanej od Klienta,
 2. Zamiana na etapie realizacji urządzeń technologii oczyszczania ścieków. Dodatkowe zakresy prac wynikające z wprowadzanych zmian,
 3. Dynamicznie zmieniający się harmonogram prac. Opóźnienia na etapie prac budowlanych,
 4. Duże problemy z dostępnością materiałów, spowodowane ogólnoświatową sytuacją związaną z Covid-19,
 5. Znaczna wzrost cen materiałów w trakcie realizacji projektu.

Jak sprostaliśmy wyzwaniom?

Poniżej w punktach zostały wymienione rozwiązania wyzwań projektowych:

 1. Analiza dokumentacji projektowej, przeprojektowanie dokumentacji AKPiA, poprawki w dokumentacji instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej,.
 2. Aktualizacja projektu w porozumieniu z dostawcami urządzeń celem uzyskania dokładnych informacji,
 3. Stały kontakt z Generalnym Wykonawcą, aktualizacja harmonogramu prac.
  Dokumentowanie oraz zgłaszanie braku frontów w danym obszarze. Przesunięcie pracowników na możliwe fronty,
 4. Poszukiwanie materiałów u większej ilości dostawców krajowych oraz zagranicznych, uzgadnianie z Generalnym Wykonawcą nowych terminów dostaw,
 5. Poszukiwanie zamiennych materiałów. Optymalizacja projektu.
electrical department manager

Temat był trudny do realizacji w związku z bardzo dużą ilością zmian w projekcie oraz utrudnieniami związanymi z Covid-19 - kwarantanny pracowników, reżim sanitarny, opóźnienia w dostawach materiałów. Sukces możliwy był do osiągnięcia tylko przez wdrożenie zwinnego podejścia do zarządzania projektem, a to podejście było możliwe do wdrożenia dzięki wysokim kompetencjom pracowników oraz ich zmotywowaniu na odniesieniu sukcesu

Tomasz Golonka,

Kierownik Biura Projektowego w Proster

Jakie korzyści nasze rozwiązanie dało klientowi?

 • Dostarczenie poprawnej i aktualnej dokumentacji projektowej,

 • Wsparcie Klienta w kwestiach technicznych,

 • Elastyczność w podejściu do planowania zasobów ludzkich,

 • Elastyczność wobec klienta. Rozwiązywanie problemów na bieżąco,

 • Efektywne zarządzanie budżetem,

 • Podwójna oraz ciągła kontrola wykonywanych prac,

 • Wykonanie prac w uzgodnionym terminie,

 • Wysoka jakość wykonywanych robót.

Porozmawiaj z doradcą

Wyślij zapytanie lub zadzwoń pod +48 513 221 627. Porozmawiamy kilka minut o wyzwaniach, które przed Tobą.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Polityka prywatności oraz warunki.

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo