Instalacje elektryczne i SCADA w oczyszczalni ścieków dla Eko-MTK

Projekt

Eko-MTK od ponad 25 lat oferuje swoim klientom kompleksową realizację inwestycji budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków jako generalny wykonawca. Celem projektu było zwiększenie przepustowości i wydajności istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa istniejącej infrastruktury oczyszczalni m.in. instalacji elektrycznej oraz AKPiA. Nasza współpraca z Eko-MTK zakładała właśnie ten zakres. Efektem końcowym było oddanie do użytkowania dwóch nitek oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Zakres projektu - instalacje elektrotechniczne

W zakres projektu wchodziły projekt i realizacja instalacji elektrotechnicznych na obiekcie oraz system SCADA do automatycznego sterowania procesami technologicznymi. Zakres:

 • projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
 • realizacja instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym:
 • instalacja siłowa, sterownicza, oświetleniowa, gniazd, połączeń wyrównawczych, odgromowa
 • kable i trasy kablowe
 • rozdzielnice elektryczne oraz szafy sterownicze
 • pomiary elektryczne
 • system SCADA

Zakres projektu - system SCADA

Zastosowano system pomiarów i automatyki z zastosowaniem systemu komputerowego, spełniającego funkcje sterowania oraz centralnej rejestracji i przetwarzania danych. Celem zastosowania SCADY było sterowanie procesem technologicznym, za pomocą stacji operatorskiej oraz paneli sterowania lokalnego. System spełnia trzy zasadnicze funkcje:

 • sterowanie urządzeniami technologicznymi (pompami, zasuwami, mieszadłami, czy przepustnicami – łącznie 41 urządzeń)
 • wizualizacja stanu urządzeń oczyszczalni
 • centralna rejestracja i przetwarzanie danych

panel operatorski hmi

Działanie systemu

Do automatycznego sterowania pracą oczyszczalni wykorzystano sterownik połączony z dyspozytornią, dzięki któremu odbierane są informacje o stanie obiektu oraz sterowanie urządzeniami oczyszczalni. Część obiektów technologicznych ma własne sterowniki, które są połączone sieciowo ze sterownikiem nadrzędnym, z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. Lokalne szafy sterownicze są wyposażone w panele sterowania miejscowego. Natomiast w sterowni operator ma dostęp do sterowania i wyświetlania na ekranie monitora schematów synoptycznych procesu, zbiorczych bilansów wybranych wielkości analogowych, wykresów zmiennych procesowych, czy powiadomieniach o awariach.

Jakie wyzwania projektowe stały przed nami?

Poniżej w punktach zostały wymienione najważniejsze wyzwania projektowe napotkane podczas realizacji projektu:

 1. Bardzo mała szczegółowość dokumentacji projektowej otrzymanej od Klienta,
 2. Zamiana na etapie realizacji urządzeń technologii oczyszczania ścieków. Dodatkowe zakresy prac wynikające z wprowadzanych zmian,
 3. Dynamicznie zmieniający się harmonogram prac. Opóźnienia na etapie prac budowlanych,
 4. Duże problemy z dostępnością materiałów, spowodowane ogólnoświatową sytuacją związaną z Covid-19,
 5. Znaczna wzrost cen materiałów w trakcie realizacji projektu.

Jak sprostaliśmy wyzwaniom?

Poniżej w punktach zostały wymienione rozwiązania wyzwań projektowych:

 1. Analiza dokumentacji projektowej, przeprojektowanie dokumentacji AKPiA, poprawki w dokumentacji instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej,.
 2. Aktualizacja projektu w porozumieniu z dostawcami urządzeń celem uzyskania dokładnych informacji,
 3. Stały kontakt z Generalnym Wykonawcą, aktualizacja harmonogramu prac.
  Dokumentowanie oraz zgłaszanie braku frontów w danym obszarze. Przesunięcie pracowników na możliwe fronty,
 4. Poszukiwanie materiałów u większej ilości dostawców krajowych oraz zagranicznych, uzgadnianie z Generalnym Wykonawcą nowych terminów dostaw,
 5. Poszukiwanie zamiennych materiałów. Optymalizacja projektu.
electrical department manager

Temat był trudny do realizacji w związku z bardzo dużą ilością zmian w projekcie oraz utrudnieniami związanymi z Covid-19 - kwarantanny pracowników, reżim sanitarny, opóźnienia w dostawach materiałów. Sukces możliwy był do osiągnięcia tylko przez wdrożenie zwinnego podejścia do zarządzania projektem, a to podejście było możliwe do wdrożenia dzięki wysokim kompetencjom pracowników oraz ich zmotywowaniu na odniesieniu sukcesu

Tomasz Golonka,

Kierownik Biura Projektowego w Proster

Jakie korzyści nasze rozwiązanie dało klientowi?

 • Dostarczenie poprawnej i aktualnej dokumentacji projektowej,

 • Wsparcie Klienta w kwestiach technicznych,

 • Elastyczność w podejściu do planowania zasobów ludzkich,

 • Elastyczność wobec klienta. Rozwiązywanie problemów na bieżąco,

 • Efektywne zarządzanie budżetem,

 • Podwójna oraz ciągła kontrola wykonywanych prac,

 • Wykonanie prac w uzgodnionym terminie,

 • Wysoka jakość wykonywanych robót.

Porozmawiaj z doradcą

Wyślij zapytanie lub zadzwoń pod +48 693 653 035. Porozmawiamy kilka minut o wyzwaniach, które przed Tobą stoją.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Polityka prywatności oraz warunki.

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo

  Nasza strona korzysta z plików Cookies do celów funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.   Dowiedz się więcej.