Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Proster członkiem FAIRP - Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

panel dyskusyjny FAIRP
Spis treści

Czym jest FAIRP?

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAIRP) jest organizacją, która zrzesza pracodawców z branży automatyki i robotyki w Polsce. Jej głównym celem jest promowanie i wspieranie procesów automatyzacji i robotyzacji zarówno w kraju, jak i za granicą. FAIRP pełni rolę platformy do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami oraz organizuje różnorodne działania, takie jak konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy, targi i wystawy. Organizacja jest członkiem International Federation of Robotics, co umożliwia jej aktywne uczestnictwo w dyskusjach i inicjatywach międzynarodowych dotyczących stanu i przyszłości robotyki.

Główne cele Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

FAIRP stawia sobie wiele głównych celów, w tym prowadzenie działalności naukowej i naukowo-technicznej w obszarze systemów automatyki i robotyki, wspieranie tworzenia i opiniowanie regulacji oraz dobrych praktyk związanych z automatyzacją i robotyzacją, a także nawiązywanie bezpośredniego dialogu z zainteresowanymi podmiotami i osobami. Organizacja reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne swoich członków w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracuje ze środowiskami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i finansowymi.

Forum aktywnie angażuje się w kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji, wspiera edukację i przeprowadza szkolenia, a także aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących tych dziedzin. Ponadto, FAIRP organizuje seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy, targi, wystawy oraz spotkania, które stanowią ważne fora wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów biznesowych.

W ramach swojej działalności, FAIRP również pomaga firmom w nawiązywaniu kontaktów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wspiera również korzystanie z programów finansowych oferowanych przez Unię Europejską, fundusze strukturalne i bankowe, co stanowi dodatkowe wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw z branży automatyki i robotyki.

Proster członkiem FAIRP

Jako firma Proster, aktywnie uczestniczymy w działalności FAIRP jako jej członek. Dzięki temu mamy dostęp do szerokiej sieci kontaktów, ekspertów i zasobów w branży automatyki i robotyki. Członkostwo umożliwia nam uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez forum, co stanowi dla nas cenną okazję do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Nasze członkostwo jest wyraźnym sygnałem dla naszych partnerów biznesowych, klientów i instytucji publicznych, że angażujemy się w rozwój nowoczesnych metod produkcyjnych, wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji oraz promowanie innowacji w branży automatyki i robotyki. Jest to także potwierdzenie, że działamy zgodnie z najlepszymi praktykami oraz stanowimy część dynamicznego i rozwijającego się środowiska biznesowego w Polsce. – Jacek Pukal, Prezes Zarządu PROSTER

Jacek Pukal (Prezes Zarządu PROSTER) na panelu dyskusyjnym organizowanym przez FAIRP
panel dyskusyjny FAIRP
Panel dyskusyjny FAIRP na targach przemysłowych ITM Industry Europe

Podsumowując, FAIRP jest zaangażowane w promowanie, rozwój i integrację branży automatyki i robotyki w Polsce poprzez organizowanie różnorodnych działań, wspieranie edukacji, udział w procesach legislacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. Członkostwo w tej organizacji jest dla Proster nie tylko sposobem na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kontaktów, ale również potwierdzeniem naszego zaangażowania w innowacyjne metody produkcyjne i rozwój branży automatyki i robotyki.