Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Niedobór pracowników w polskich zakładach przemysłowych

Spis treści

Niedobór talentów można zdefiniować jako sytuację, w której firmy mają trudności w znalezieniu i zatrudnieniu odpowiednich pracowników o wymaganych umiejętnościach i kwalifikacjach, aby wypełnić kluczowe stanowiska w organizacji. Wiele branż na całym świecie zmaga się z tym problemem, ponieważ zmieniające się warunki rynkowe, rozwijająca się technologia, digitalizacja biznesu i inne czynniki prowadzą do pojawienia się nowych umiejętności i zapotrzebowania na specjalistów w różnych dziedzinach. Raport ManpowerGroupNiedobór talentów został opublikowany w kwietniu 2023 roku i prezentuje skalę problemów z zatrudnieniem pracowników w Polsce. Poniższa grafika przedstawia regiony Polski, w których znajdują się organizacje deklarujące największe trudności z zatrudnieniem pracowników o pożądanych kompetencjach.

niedobór talentów w podziale na regiony Polski_wide - mapa

Poszukiwani pracownicy o odpowiednich kompetencjach

Analizie poddano wiele sektorów gospodarki, nie tylko sektor produkcyjno-przemysłowy. Wyniki raportu w ujęciu całościowym, przedstawiając więc szerokie spojrzenie na cały rynek pracy w Polsce. Najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów umiejętnościami są IT i analiza danych (deklaruje 27% firm), sprzedaż i marketing (24% firm), umiejętności techniczne (23%). Brakujące umiejętności miękkie to adaptacja i odporność na stres (34%), analiza i krytyczne myślenie (33%) oraz aktywne uczenie i wnikliwość (27%). Należy zwrócić uwagę, że jest to badanie z perspektywy pracodawców, przeprowadzone od 2 do 31 stycznia 2023 roku. Metodyką badania są ankiety wypełniane online.

Zakłady przemysłowe mają problem

Aktywne działania rekrutacyjne, prowadzone przez branże przemysłową, od lat nabierają tempa. Firmy produkcyjne zachęcają nowych pracowników coraz to nowymi benefitami i szkoleniami. Jest to bardzo potrzebny impuls, zarówno dla zainteresowanych potencjalnych pracowników, ale również dla pracodawców – zwraca bowiem uwagę na rosnące wyzwania związane z rekrutacją. 

W tegorocznym raporcie, w jednej grupie znalazły się sektory przemysłowy i surowcowy, które od lat mają problemy z obsadzeniem miejsc pracy. W 2023 roku aż 74% firm z tych sektorów zadeklarowało trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. Jak pracodawcy (w ujęciu całościowym) planują zbudować pożądane umiejętności w swojej firmie?

Niedobór talentów wykres działań pracodawców

Dynamika transformacji gospodarczej będzie tylko przyspieszać za sprawą kolejnej rewolucji technologicznej generowanej przez sztuczną inteligencję. Mając tego świadomość należy zwrócić uwagę na to, że największym wyzwaniem rynku pracy w Polsce i na świecie pozostaje wsparcie pracowników w dopasowaniu swoich umiejętności oraz kwalifikacji do jego aktualnych potrzeb. Powinno stać się to priorytetem wszystkich uczestników rynku pracy, ponieważ wdrożenie skutecznych rozwiązań pomoże w zapewnieniu kandydatom stabilnego zatrudnienia. – dyrektor Manpower w Polsce

Raporty, takie jak ten od ManpowerGroup, mogą zawierać analizy trendów na rynku pracy, prognozy związane z potrzebami kadrowymi w różnych branżach, identyfikację kluczowych obszarów, w których występuje największy niedobór talentów oraz sugestie dla firm dotyczące strategii rekrutacyjnych, szkoleniowych i zatrzymywania pracowników. Są więc pomocne szczególnie w obszarze analizy i budowania strategii.

Automatyzacja produkcji odpowiedzią na niedobór pracowników

Rozwiązaniem problemu z zatrudnieniem w zakładach produkcyjnych jest również automatyzacja i robotyzacja produkcji. Pozwala ograniczyć obsługę linii produkcyjnych, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na pracowników. Do obsługi stanowisk zrobotyzowanych potrzebne są najczęściej osoby wykwalifikowane lub przeszkolone przez firmy integratorskie. Stwarza to atrakcyjne miejsce pracy dla potencjalnych kandydatów. Automatyzacja i robotyzacja dają także zastąpienie monotonnych i często ciężkich czynności, które mogą być powodem kontuzji i zwolnień chorobowych. Zautomatyzować można wiele procesów produkcyjnych, między innymi: 

Warto zapoznać się z tymi rozwiązaniami, ponieważ poza problemami z zatrudnieniem, mogą przy okazji rozwiązać szereg innych wyzwań.

W naszych artykułach edukujemy, między innymi w temacie optymalizacji kosztów produkcji i dystrybucji. Jeśli chciałbyś to docenić, to zapoznaj się z innymi naszymi artykułami oraz usługami.