Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

4 najważniejsze korzyści prefabrykacji szaf sterowniczych

elektromonter prefabrykujący szafę sterowniczą
Spis treści

Szafy sterownicze to konstrukcje, w których umieszcza się sprzęt zasilająco-sterujący maszynami i urządzeniami oraz systemami elektryki, czy automatyki. Umożliwiają one uporządkowanie i bezpieczne zamontowanie urządzeń sterujących w jednym miejscu, dzięki czemu znacznie łatwiej jest zarządzać i utrzymywać sprzęt oraz przeprowadzać ewentualne naprawy lub modyfikacje.

Wewnątrz szafy znajdują się między innymi obwody zasilania, obwody sterownicze, przełączniki, włączniki i wyłączniki, diody, bezpieczniki służące ochronie przed przeciążeniem, kable i złącza, sterowniki PLC, styczniki, falowniki, czy rozłączniki.

Wykorzystanie rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne są wykorzystywane w różnych branżach i dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba kontroli różnego rodzaju urządzeń. W obiektach przemysłowych do sterowania maszynami i procesami produkcyjnymi. W fabrykach sprawują piecze nad liniami produkcyjnymi, robotami przemysłowymi, transporterami, sprężarkami, wentylatorami, owijarkami, czy oświetleniem przemysłowym. W sektorze energetycznym szafy są stosowane w elektrowniach, stacjach transformatorowych, czy systemach odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe. Transport wykorzystuje szafy sterownicze do kontroli np. sygnalizacji świetlnej, automatyki kolejowej, wind, czy ruchomych schodów. Natomiast w infrastrukturze różnego rodzaju, szafy są wykorzystywane przy systemach wodociągowych, oczyszczalniach ścieków, systemach zarządzania budynkami, czy systemach klimatyzacji.

Ważne jest, aby rozdzielnice były zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa, ponieważ błędy w projektowaniu i wykonaniu mogą skutkować poważnymi awariami i zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też, ważne jest, aby ich produkcja i montaż były dokonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi certyfikatami i doświadczeniem. Ponadto odpowiednio zaprojektowane zapewniają niezawodność maszyn i systemów poprzez przewidywanie awarii, co zapobiega przestojom.

Co daje zlecenie prefabrykacji szaf sterowniczych?

Zlecenie realizacji szaf poza zakładem charakteryzuje się często szybszą realizacją poprzez fakt, że jest ustandaryzowane i zautomatyzowane. Najważniejsze korzyści, z jakimi wiąże się montaż szaf sterowniczych przed ich instalacją w miejscu docelowym to:

  1. Rozdzielnice elektryczne są dostarczane jako gotowe produkty, które zostały wcześniej skompletowane, skonfigurowane i przetestowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Co więcej, firma realizująca najczęściej posiada ten proces ustandaryzowany i zautomatyzowany, co skraca czas złożenia szafy.
  2. Przy prefabrykacji proces produkcji jest dokładnie planowany i kontrolowany na każdym etapie. To pozwala na uzyskanie większej precyzji w montażu, okablowaniu i konfiguracji szaf. Eliminuje to ryzyko błędów i niedociągnięć, co przekłada się na wyższą jakość produktu. Poza tym daje pewność, że każda szafa spełnia te same normy i standardy.
  3. Gotowe szafy sterownicze są łatwe w instalacji. Wszystkie komponenty są wcześniej zintegrowane i przetestowane, co umożliwia szybkie i efektywne podłączenie szafy do systemu. To przyczynia się do skrócenia czasu uruchomienia szafy sterowniczej i zwiększenia ogólnej wydajności projektu. Klient otrzymuje kompletny produkt, który wymaga tylko podłączenia do systemu, co jeszcze gwarantuje skrócenie czasu montażu na miejscu docelowym.
  4. Szafy są projektowane w taki sposób, aby zapewnić elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych wymagań i specyfikacji klienta. Można dostosować konfigurację, rozmiar obudowy, układ wewnętrzny, montaż komponentów i interfejs użytkownika do konkretnych potrzeb projektu. Ponadto projektowanie w sposób modułowy pozwala je łatwo rozbudowywać lub modyfikować w razie potrzeby.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach nie ma potrzeby wykonywania prefabrykacji. Szczególnie w mniejszych projektach szafy mogą być montowane na miejscu. Prefabrykacja jest częściej stosowana w większych projektach, gdzie skomplikowanie i ilość szaf wymusza zainstalowanie ich w skoordynowany sposób.

W naszych artykułach edukujemy, aby decyzja o powierzeniu prac elektrotechnicznych była świadoma i przemyślana. Jeśli chciałbyś to docenić – sprawdź naszą ofertę na realizacje elektrotechniczne.