Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Automatyzacja i robotyzacja szansą na stabilny rozwój w niepewnych czasach

Kilka pytań do prezesa firmy Proster - Jacka Pukala

Hala produkcyjna
Spis treści

Jakie są główne obszary działania firmy PROSTER? Z którymi branżami przemysłowymi Państwo współpracują?

PROSTER istnieje na rynku nieprzerwanie od 1985 roku. Jesteśmy polską firmą rodzinną, dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Nasze specjalności to: elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechanika, serwis i utrzymanie ruchu. Największe doświadczenie posiadamy w branży spożywczej, lecz w ciągu ostatnich kilku lat z wieloma sukcesami zrealizowaliśmy projekty dla innych segmentów rynku, w tym: budownictwa, motoryzacji, oczyszczalni ścieków, elektroenergetyki, metalurgii, przemysłu mineralnego, ciepłownictwa.

Jakie zmiany w obsługiwanych przez Państwa branżach można zaobserwować w ostatnich miesiącach? Czy obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła na skłonność przedsiębiorców do wprowadzania automatyzacji w swoich firmach?

W ciągu ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy, iż wiele przedsiębiorstw w różnych branżach ostrożnie podchodzi do tematów nowych inwestycji. W ogólnoświatowej sytuacji pandemicznej takie zachowanie jest dla nas zrozumiałe. Z drugiej strony, po pierwszym okresie tzw. szoku związanego z pandemią dostrzegliśmy, iż wielu przedsiębiorców zaczyna zauważać inne problemy wynikające z zaistniałej sytuacji. Dodatkowe obowiązki związane z pracą zdalną, kwarantanny, niepewność jutra oraz utrudniony dostęp do pracowników sprawił, iż właściciele firm zaczęli odważniej myśleć o automatyzacji i robotyzacji produkcji, dostrzegając w takich inwestycjach szansę na stabilny rozwój i lepszą przewidywalność biznesu. Moim zdaniem nie ma w tym momencie innej, skuteczniejszej drogi na poradzenie sobie z przyszłymi wyzwaniami niż rozwój i inwestycje w kierunku automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Jakie wyzwania i przeszkody widzi Pan obecnie w zakresie wprowadzania automatyzacji i robotyzacji w firmach produkcyjnych? Jak można im sprostać?

W mojej opinii w obecnych czasach największymi przeszkodami we wprowadzaniu automatyzacji i robotyzacji w firmach mogą być bariery finansowe oraz czynnik ludzki. Przeszkodę finansową nietrudno przeskoczyć dzięki odpowiedniemu pozyskiwaniu funduszy na planowane inwestycje. W przypadku czynników ludzkich nie jest to aż tak proste. Automatyzacja i robotyzacja często wiąże się z pewnego rodzaju nieufnością ze strony pracowników produkcyjnych, rzadziej managerów i właścicieli firm. Część tej nieufności ma swoje źródło w lęku opartym na braku wystarczających informacji. Najlepszym sposobem na ten problem jest odpowiednia edukacja i ukazywanie korzyści, jakie automatyzacja może w dłuższej perspektywie przynieść dla całej firmy. Duże znaczenie we wprowadzaniu usprawnień w firmach ma także poparcie osób zarządzających przedsiębiorstwem, bez którego bardzo często takie zmiany są niemożliwe.

W jaki sposób zachęciłby Pan przedsiębiorców do inwestycji w rozwiązania automatyzacyjne? Jakie najważniejsze korzyści z ich wprowadzania może Pan wymienić?

Poza podstawowymi korzyściami związanymi z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie automatyzacji i robotyzacji produkcji, takimi jak podniesienie jakości finalnego produktu, zapewnienie stabilności produkcji i zwiększenie wydajności pracy, systemy automatyczne pozwalają także na poprawę bezpieczeństwa na produkcji i odciążenie pracowników produkcyjnych szczególnie w ciężkich i monotonnych czynnościach. Dzięki uwolnieniu pracowników od rutynowych zadań zyskujemy więcej czasu na wykorzystanie ich potencjału w bardziej kreatywnych obszarach. Doświadczeni managerowie mogą wykorzystać tą sytuację tylko i wyłącznie z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Na pewnym etapie rozwoju firmy takie nastawienie może skutkować stabilnym, liniowym lub nawet geometrycznym rozwojem przychodów firm.

Jakie są plany Państwa firmy na przyszłość, w jakim zakresie chcą się Państwo rozwijać? Czy obecna sytuacja na rynku jest dla Państwa szansą czy wyzwaniem?

Obecna sytuacja jest dla nas oczywiście wyzwaniem, ale także ogromną szansą. Od kilkunastu lat swoje działania nastawiliśmy na rozwój w kierunku wdrażania nowych technologii. W obecnej sytuacji zainwestowane wcześniej środki zaczynają się zwracać, ponieważ coraz więcej firm zwraca się do nas z pytaniami o pomoc w przeprowadzeniu transformacji swojego biznesu, aby sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Bardzo się cieszymy, że możemy dzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem z innymi.

W tym roku obchodzimy 35-lecie swojej działalności. Pomimo kryzysu otworzyliśmy w tym roku nowo wybudowane własne CENTRUM INNOWACJI, które obejmuje kompleksową infrastrukturę w postaci w pełni wyposażonej przestrzeni testowo-produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym o powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych, gdzie pokazujemy klientom nasze rozwiązania. Jak widać rozwijamy się w bardzo dobrym tempie, a na przyszłość patrzymy z optymizmem i ekscytacją.

Cały artykuł można przeczytać tutaj: https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/automatyzacja-i-robotyzacja-szansa-na-stabilny-rozwoj-w-niepewnych-czasach.html?linkId=300000000854880