Instalacje elektroenergetyczne, rozdział energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia. Jakość to podstawa

Oferta dla energetyki:

 • Montaż transformatorów, mostów szynowych, kabli średniego i niskiego napięcia;
 • Montaż rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia;
 • Projekty i wykonawstwo rozdzielnic niskiego napięcia do 4000A
 • Montaż tras kablowych i układanie kabli energetycznych;
 • Budowa szaf sterowniczych, układów automatyki sterującej i zabezpieczającej;
 • Instalacje dodatkowe, jak np. oświetleniowych, odgromowych, grzania rurociągów;
 • Instalacje wyrównania potencjałów;
 • Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem;
 • Systemy SZR, agregaty prądotwórcze, zasilanie bezprzerwowe;
 • Projekty rozdzielnic elektrycznych, instalacji zasilających, rozdziału energii elektrycznej;
 • Dostawy urządzeń i osprzętu elektrycznego;
 • Dobór i dostawy elementów automatyki sterującej i zabezpieczeniowej.

Wybrane zdjęcia realizacji energetycznych: