Instalacje sterowniczo-pomiarowe AKPiA

  • Budowa rozdzielnic nn, mostów  szynowych, instalacji w stacjach transformatorowych.
  • Instalacje elektryczne zasilające, rozdziału energii, zabezpieczające, rozliczeniowe.
  • Instalacje elektryczne – oświetleniowe, elektryczne grzanie rurociągów, odgromowe, wyrównanie potencjałów.
  • Montaż transformatorów i rozdzielnic SN.
  • Budowa i montaż szaf sterowniczych – prefabrykacje na podstawie własnych lub zleconych projektów.
  • Rozruch instalacji, pomiary powykonawcze, dokumentacje powykonawcze.
  • Wykonywanie pomiarów elektrycznych powykonawczych i okresowych.
  • Wykonywanie audytów (pomiary i diagnostyka) sieci Profibus DP.
  • Wykonywanie pomiarów okablowania sieci Ethernet.