Kompleksowe realizacje instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne dla wymagających

Oferta dla budownictwa:

  • Projekty instalacji elektroenergetycznych;
  • Instalacje zasilające i rozdziału energii elektrycznej;
  • Projekty i budowa rozdzielnic i szafek elektrycznych;
  • Dostawy kabli i osprzętu elektroinstalacyjnego;
  • Montaż tras kablowych, kabli, osprzętu elektroinstalacyjnego;
  • Specjalistyczne instalacje elektryczne;
  • Instalacje odgromowe, oddymiające, przeciwpożarowe;
  • Instalacje teletechniczne, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
  • Zabezpieczanie przepustów kablowych.

Wybrane zdjęcia realizacji dla kontrahentów z branży budowniczej: