W naszej „Polityce Jakości” głównym celem jest stałe dążenie do doskonałości i niezawodności oferowanych usług.

 • Wysoka jakość usług potwierdzona jest Certyfikatem Jakości ISO 9001:2009
 • Dokładne rozpoznanie wymagań i oczekiwań Klientów
 • Prowadzenie analizy nowych technologii pod kątem ich przydatności dla podnoszenia jakości
 • Współpraca tylko ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom
 • Zapewnienie pełnej odpowiedzialności wszystkich pracowników za jakość
 • Kształtowanie u pracowników świadomości, że każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość
 • Krótkie terminy realizacji zamówień
 • Stałe poprawianie jakości usług zgodnie z ustalonymi standardami
 • Rozpoznawanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów
 • Stosowanie procedur zapewniających powtarzalność realizowanych procesów
 • Doskonalenie metod pracy oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
 • Fachowe doradztwo techniczne

Polityka jakości ISO 9001: 2009 jest znana i w pełni popierana przez pracowników Firmy Proster Sp. z o.o.   oraz podana do wiadomości firmom współpracującym z nami.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia są efektem konsekwencji w realizacji usług na najwyższym poziomie.
Potwierdzeniem naszej jakości i profesjonalizmu było uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 nadanego w   2002 roku przez TÜV Management Service GmbH.

Od czerwca 2008 roku firmą certyfikującą jest Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o., która nadała nam   certyfikat ISO 9001:2009 zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2009